Privacy & Cookies Notice - densistebookmaker

PERSONVERNSPOLITIKK: Den siste bookmaker

Last updated: June 4, 2018

Vi har stor respekt for folks rett til privatliv og personvern. Vi vil derfor gjøre deg kjent med hvordan vi samler, bruker og deler informasjon, og med valgene du har. Dersom du har spørsmål kan disse rettes til ansvarlig for personvern på post@densistebookmaker.com.

1.DEFINISJONER

Her er noen begreper som vi bruker, og hva de betyr:

 • «Gjeldende personvernlov» betyr all gjeldende lov som beskytter personers rett til privatliv og beskyttelse med tanke på prosessering av persondata, inkludert men ikke begrenset til GDPR og andre lokale lover.
 • «GDPR» betyr EU’s General Data Protection Legislation 2016/679.
 • «Nettside» betyr nettsider mobile applikasjoner og/eller andre digital medietjenester eiet eller driftet av com.

2.PRINSIPPER

Densistebookmaker.com ønsker å beskytte din rett til personvern, og vil behandle data i samsvar med vårt ansvar under Gjeldende personvernlov. Artikkel 5 i GDPR setter krav til at personlige data skal være:

 • Behandlet lovlig og transparent;
 • Samlet inn for spesifikke og legitime hensikter, og ikke viderebehandlet for andre formål enn disse (viderebehandling for arkivering til offentlig ettersyn, vitenskapelig eller historisk forskningsøyemed, eller statistiske oppgaver skal uansett anses som legitime hensikter);
 • Relevante og avgrenset til hensiktene;
 • Korrekte, og når det er relevant, oppdaterte; ikke oppdaterte data skal innenfor rimelighetens grenser slettes eller korrigeres uten unødig forsinkelse.
 • Lagret i et format som begrenser identifisering av personer til det som kreves for å oppnå hensiktene (lagring av personlig informasjon kan lagres lenger dersom de bare skal brukes i arkivering til offentlig ettersyn, vitenskapelig eller historisk forskningsøyemed, eller statistiske oppgaver så lenge all informasjon oppbevares i henhold til GDPRs tekniske og organisatoriske sikkerhetskrav);
 • Behandlet på en sikker måte, og beskyttet ved hjelp av tekniske og organisatoriske tiltak mot uautorisert og ulovlig bruk, og beskyttet mot utilsiktet tap eller skade.

3.GENERELLE BESTEMMELSER

Denne personvernpolitikken gjelder all personlig data behandlet av DENSISTEBOOKMAKER.COM, og skal oppdateres minst en gang per år. Personvernsansvarlig og data protection officer, (post@densistebookmaker.com), skal være ansvarlig for at DENSISTEBOOKMAKER.COM forblir i overensstemmelse med denne personvernpolitikken.

4.HENSIKTER OG KONTROLL

Densistebookmaker.com inneholder informasjonskapsler (også kalt cookies) som lagrer informasjon om hvordan du bruker denne nettsiden, for eksempel hva du klikker på og hva slags innhold du benytter deg av. Vi kombinerer også denne cookie-informasjonen med anonyme demografiske data fra andre kilder for å lage en brukerprofil. Vi gjør dette for å kunne personalisere din brukeropplevelse, og for å kunne vise deg relevante annonser. For å gjøre dette trenger vi din tillatelse.

Densistebookmaker.com vil gi deg verktøy for å bestemme selv hvorvidt du ønsker å dele din informasjon med oss. Når du først besøker nettsiden vår vil vi gi deg noen valg om hva du tillater oss å gjøre, og vi vil lagre dine valg til fremtidige besøk. Du kan når som helst trekke tilbake godkjenningen, og da vil all data bli slettet. Du kan fremdeles bruke våre tjenester, men du vil ikke kunne bruke tjenester som krever personalisering. Dersom du ønsker å trekke tilbake godkjenningen så kan dette gjøres ved å sende en e-post til post@densistebookmaker.com.

5.INFORMASJONEN VI SAMLER INN

Densistebookmaker.com ønsker å være helt åpne på hva vi samler inn. Vi bruker følgende systemer til å samle informasjon.

 • Cxense er en data management plattform som gjør oss i stand til å bedre forstå brukerne våre, til å personalisere innhold, og til å målrette annonser til dine interesser. Deres personvernpolitikk kan leses her: https://www.cxense.com/about-us/privacy-policy.
 • Google Analytics er et analyseverktøy som gjør oss istand til å bedre forstå brukerne vå Deres personvernpolitikk kan leses her: https://policies.google.com/privacy.
 • Adnuntius er en digital markedsføringsplattform som gjør oss i stand til å målrette annonser til dine interesser. Deres personvernpolitikk kan leses her: https://www.adnuntius.com/privacy-policy.

6.BEGRESNING AV DATA

Densistebookmaker.com skal sikre at alt vi samler av personlige data er relevant, og begrenset til det vi trenger for å oppnå formålene.

 7.KORREKT INFORMASJON

Densistebookmaker.com skal innenfor rimelighetens grenser sikre at personlig informasjon er korrekt og oppdatert.

8.LAGRING

Densistebookmaker.com lagrer informasjon i datasenteret innenfor EU. Ett unntak er Google Analytics, som har servere over hele verden, men som i alle tilfelle etterfølger sikkerhetskrav i samsvar med denne personvernpolitikken. Vi skal sikre at alle våre teknologipartnere har oppdatert og industriledende sikkerhet, og opererer i samsvar med Gjeldende personvernlov. Vi skal videre sikre at vi har dataprosesseringsavtaler med alle våre teknologipartnere, slik at de er forpliktet til å operere i samsvar med Gjeldende personvernlov.

9.SIKKERHETSTILTAK

Densistebookmaker.com skal ha på plass tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å sikre personlig informasjon mot utilsiktet eller ulovlig tap, skade eller uautorisert tilgang eller bruk. Disse tiltakene skal sikre et sikkerhetsnivå som tilsvarer risikoen og skadevirkningene som ville følge av et brudd.

Densistebookmaker.com skal begrense tilgang til personlig informasjon til kun personell med et legitimt behov, og sikre at alt av autorisert personell har forpliktet seg til konfidensialitet.

10.BRUDD

Ved et sikkerhetsbrudd som fører til utilsiktet eller ulovlig tap, skade eller uautorisert tilgang eller bruk av personlig informasjon, skal Densistebookmaker.com uten unødig forsinkelse bedømme skadevirkninger og risiko for skade på utsatte personers personvern, og dersom påkrevet, rapportere bruddet i henhold til GDPRS krav.

 • GDPR krever at alle organisasjoner rapporterer visse personvernbrudd til myndighetene. com skal innen 72 timer etter å ha blitt kjent med et slikt brudd, rapportere om bruddet.
 • Dersom det er sannsynlig at bruddet vil føre til skade for utsatte personers personvern, så skal DENSISTEBOOKMAKER.COM også informere disse personene uten unødig forsinkelse.
 • com skal ha på plass robuste prosesser og metoder for å identifisere og etterforske brudd, og skal ha rutiner for intern rapportering om brudd. Dette skal sikre at vi kan ta raske beslutninger om hvorvidt myndighetene og utsatte personer skal informeres.
 • com skal ha oversikt over alle brudd, uansett om hvorvidt det er krav om å informere myndighetene og utsatte personer.